Servis / Projekce / Služby

Různé potřeby uživatelů elektrických zařízení vedou k různým potřebám v oblasti servisu. V minulosti byly požadavky na údržbu a servis minimální zejména z důvodu neochoty investovat dodatečné prostředky do provozního materiálu. Poslední trend je jiný. Kromě minimálních nákladů na vstupu a zajištění výborného poměru kvalita/cena se stále více klade důraz na maximální prodloužení životnosti zařízení.

Prodloužení životnosti pochopitelně není možné bez profesionálního přístupu odborníků s rozsáhlými zkušenostmi a bez dodatečných nákladů. Každý uživatel však může snadno posoudit, zda je pro něj výhodné investovat do pravidelného servisu a prodloužit tak životnost své aplikace. Společnost fgFORTE s.r.o. nabízí řadu servisních programů a individuálních nabídek přesně podle požadavků konkrétního zákazníka.

Mezi hlavní služby, které společnost fgFORTE s.r.o. poskytuje, patří především následující aktivity:

  • Projekční činnost
  • Dispečink vzdáleného dohledu
  • Konzultace a poradenství
  • Nastavování a kontrola komunikace mezi jednotlivými prvky energetických systémů
  • Výměna a servis trakčních a staničních baterií
  • Posouzení stavu a revitalizace průmyslových akumulátorů
  • Výměna a servis nabíječů průmyslových akumulátorů

Pokud potřebujete zajistit některou z výše uvedených servisních činností, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.

img+420 571 891 141

Projekty podporované z fondů EU

Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím