FAQ

Co je třeba vědět pro výběr správné baterie? 
Způsob použití, napětí, požadovanou kapacitu a dobu vybíjení, max/min. rozměry baterie, případně vybíjecí proud (příkon zařízení)

Jaký má vliv konstrukce desek akumulátoru a hustota elektrolytu na kapacitu a životnost? 
Nelze jednoduše odpovědět, nicméně obecně platí čím silnější desky a nižší hustota elektrolytu tím delší životnost akumulátoru. Zároveň platí, že čím vyšší hustota elektrolytu tím větší kapacita na úkor časové životnosti.

Z čeho se vychází při navrhované životnosti akumulátoru a jaká je reálná doba používání? 
Navrhovaná (projektovaná) doba životnosti vychází z laboratorně určených vybíjecích a nabíjecích charakteristik. Velký vliv má především prostředí, ve kterém je baterie provozována a zejména provozní teploty.  V ideálním  případě lze navrhovanou životnost dosáhnout, v praxi se dosahuje spíše životnosti okolo 70% projektované životnosti.

Jak dosáhnout maximální doby životnosti baterie? 
Udržovat baterii v optimálních provozních podmínkách tj. suché prostředí a stálá teplota okolí (cca 25°C), dále dodržovat nabíjecí a vybíjecí charakteristiky především hodnotu definovaného koncového napětí (minimální napětí baterie kdy je napájená aplikace odpojena) a maximální napětí baterie po nabití (napětí kdy je vypnut nabíječ).

Co znamená když je baterie hluboce vybitá, jaké to má důsledky pro její další použití?
K nahodilému hlubokému vybití baterie může dojít například když má baterie nižší náboj baterie než bylo původně plánovano, při chybě systému nabijení, opětovném vybití baterie bez dostatečného nabití atd... Plně vybitá baterie je charakterizováná tím, že veškerá kyselina sírová byla spotřebována a elektrolytem je nyní výhradně voda. Sulfatace desek je na maximu čímž se významně zvyšuje vnitřní odpor baterie a vodný roztok ve kterém se nyní baterie nachází umožňuje vznik minerálů olova na separátorech během nabíjení což může být příčinou vnitřního zkratu článku. Tento typ hlubokého vybití baterie bude mít stálý vliv na předčasnou degradaci baterie a významný efekt na očekávanou životnost.

Čím jsou charakteristické baterie Deep cycle a jak se liší od typických olověných akumulátorů?
Typickým rysem baterií DEEP Cycle jsou silné desky a aktivní materiál s vysokou hustotou. Silné desky umožňují hluboké ukládání rezervní energie uvnitř desky, která se potom uvolňuje během pomalého vybíjení. Aktivní materiál s vysokou hustotou zůstává uvnitř mřížové struktury desek déle, a tak odolává běžnému poklesu během cyklických podmínek. Charakteristické je, že baterie je vybita do maximálního stupně a opět nabita na významnou úroveň. Baterie DEEP Cycle odpovídají aplikacím, které vybíjejí 60 až 70% kapacity baterie.

Může být klasická baterie pužita pro pohon invalidního vozíku?
Není to správná volba. Baterie běžně používané u dopravních prostředků jsou baterie typu SLI, jejichž elektrody jsou navrženy tak, aby dodaly maximum energie po krátkou dobu. Startování motoru vybíjí SLI baterie jenom ze 3% nebo i méně. Z toho vyplývá, že pokud je SLI baterie použita pro aplikaci s hlubokým cyklem (např. do invalidního vozíku) nebo pro dopravní prostředek s těžkým příslušenstvím, její životnost ze zkracuje v závislosti na tom, jak hluboko a často je vybíjena. Baterie fgFORTE určené pro aplikace s hlubokým vybíjením používají pro výrobu aktivní pasty elektrody rozdílné chemikálie a mírnou kyselinu. Tato chemikálie umožňuje mnohem delší provoz aplikace s hlubokým vybíjením a to pouze s mírným úbytkem a maximálním výstupním výkonem.

Jaký je rozdíl mezi gelovou baterií a baterií typu AGM při staničním použití (UPS)?
V současné době jsou pro použití v UPS nejrozšířenější baterie typu AGM (absorbent glass material). Je to zejména z důvodu vynikajícího poměru užitná hodnota/cena. Přesto se i gelové baterie začínají poslední dobou více prosazovat. U gelové baterie je elektrolytem křemíkový gel, a proto je zde ještě větší provozní bezpěčnost a jistota při manipulaci. Díky gelovému elektrolytu se také uvádí  až o jednu třetinu delší životnost, lepší odolnost proti vibracím, kratší servisní intervaly a delší doba skladování s menším stupněm samovybíjení. Díky většímu nároku na prostor uvnitř baterie mají však gelové baterie menší kapacitu i výkon než baterie AGM ve stejném rozměru GEL = 85-90%AGM.  

img+420 571 891 141

Projekty podporované z fondů EU

Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím