Poslání, vize, hodnoty

Poslání

Naším posláním je vyrábět a dodávat lepší baterie. Proto se koncentrujeme na činnosti, které mají smysl, a které kvalitně uspokojují potřeby našich zákazníků a přináší jim celkový užitek. Naši odbornost předáváme dále a díky flexibilnímu přístupu našich zaměstnanců, společně budujeme trvalé hodnoty a pomáháme svým partnerům na cestě k úspěchu a osobnímu štěstí.

Vize

Naší vizí je být společností, která hraje klíčovou roli na trhu. Máme kvalitní technické zázemí, kvalifikovaný tým a silnou finanční pozici. Jsme blízko svým zákazníkům s nabídkou vysoce kvalitních produktů a komplexních služeb. Pracujeme tak, abychom byli úspěšní lokálně i v zahraničí. Naše společnost je všeobecně známá a naše kvalita, odbornost a flexibilita jsou uznávanými a respektovanými hodnotami. Jsme vyhledávaným a váženým zaměstnavatelem.

Hodnoty

Kvalita – kvalita pro nás znamená špičkové technické parametry, včasnost a spolehlivost dodávek, komplexní a profesionální službu, respektující celospolečenský kontext.
Efektivita – efektivita pro nás znamená, kontinuální zlepšování všech procesů a vztahů uvnitř i vně firmy
Férovost – pro nás znamená hrát poctivou hru vůči sobě, partnerům i našemu okolí.
Smysluplnost – smysluplnost pro nás znamená, že děláme práci, která má hlubší význam a je předpokladem pro dlouhodobě udržitelné vzájemně prospěšné vztahy.

 

img+420 571 891 141

Projekty podporované z fondů EU

Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím