Poslání, vize, hodnoty

Poslání

Naším posláním je vyrábět a dodávat lepší baterie. Proto se koncentrujeme na činnosti, které mají smysl, a které kvalitně uspokojují potřeby našich zákazníků a přináší jim celkový užitek. Naši odbornost předáváme dále a díky flexibilnímu přístupu našich zaměstnanců, společně budujeme trvalé hodnoty a pomáháme svým partnerům na cestě k úspěchu a osobnímu štěstí.

Vize

Naší vizí je být společností, která hraje klíčovou roli na trhu. Máme kvalitní technické zázemí, kvalifikovaný tým a silnou finanční pozici. Jsme blízko svým zákazníkům s nabídkou vysoce kvalitních produktů a komplexních služeb. Pracujeme tak, abychom byli úspěšní lokálně i v zahraničí. Naše společnost je všeobecně známá a naše kvalita, odbornost a flexibilita jsou uznávanými a respektovanými hodnotami. Jsme vyhledávaným a váženým zaměstnavatelem.

Hodnoty

Kvalita – kvalita pro nás znamená špičkové technické parametry, včasnost a spolehlivost dodávek, komplexní a profesionální službu, respektující celospolečenský kontext.
Efektivita – efektivita pro nás znamená, kontinuální zlepšování všech procesů a vztahů uvnitř i vně firmy
Férovost – pro nás znamená hrát poctivou hru vůči sobě, partnerům i našemu okolí.
Smysluplnost – smysluplnost pro nás znamená, že děláme práci, která má hlubší význam a je předpokladem pro dlouhodobě udržitelné vzájemně prospěšné vztahy.

 

img+420 571 891 141

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím