Politika jakosti

Společnost fgFORTE s.r.o. se zaměřuje na výrobu, prodej a servis olověných akumulátorů a různých druhů průmyslových baterií a bateriového příslušenství.

Vedení společnosti fgFORTE s.r.o. vyhlašuje politiku jakosti na podporu uplatňování systému managementu jakosti v souladu s kriteriální normou ISO 9001 jako funkčního nástroje řízení firmy a naplnění firemních strategií. V souvislosti s řízením firmy je politika jakosti považována za neoddělitelnou součást všech provozních procesů a má účinně pomáhat posílení pozice firmy u všech stávajících zákazníku a vést k potenciálním akvizicím na nových trzích.

Nedílnou součástí politiky jakosti je také orientace na šetrné chování v oblasti ekologie a důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během vykonávání veškerých firemních aktivit. 
Z tohoto důvodu je politika jakosti úzce svázána i s naplňováním řízení systému ekologie dle normy ISO14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví OHSAS18001, které vedení společnosti považuje za zásadní direktivy úzce související s vizemi a strategiemi firemních činností.

Politika jakosti stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality dodávaných produktů a služeb a rovněž zajištění maximální spokojenosti zákazníků. Dále je významně determinována požadavky na řízení aktivit způsobem šetrným k životnímu prostředí a s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Základními prvky politiky jakosti fgFORTE s.r.o. jsou odpovědný přístup, odborná způsobilost a orientace na zákaznické potřeby a směřují k naplnění následujících cílů:

  1. Zajištění špičkové kvality výrobků
  2. Zabezpečení rychlých a spolehlivých dodávek
  3. Organizace technické podpory a odborného poradenství
  4. Garantování odpovídající záruky a poprodejního servisu
  5. Zajištění spokojenosti zákazníka a implementace zákaznických potřeb do strategií firmy

Politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance firmy fgFORTE s.r.o. a záměrem vedení společnosti je trvale prověřovat efektivnost svých činností a pravidelným vyhodnocováním a odpovědným plánováním maximálně naplnit její cíle.

 


Ing. Pavel Fišer
Jednatel společnosti

img+420 571 891 141

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím